• info@erec.co.ir
  • 031 36244002-9
( یک شنبه 21 مهر 1398)

جهت محقق شدن اهداف روابط عمومی الکترونیک ، به روز رسانی و تجدید ساختار آرشیو سمعی بصری روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان ، مجموعه بی نظیری از عکسها و فیلمهای مربوط به فعالیتهای بیش از نیم قرن گذشته این شرکت ساماندهی گردید.

(سه شنبه 16 مهر 1398)

با هدف ارائه گزارش عملکرد شرکت برق منطقه ای اصفهان در جشنواره شهید رجایی سال1398(ارزیابی عملکرد سال 1397) نشستی با حضور مهندس قدیری فراز نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان ، مدیر عامل و معاونین شرکت در سالن دکتر حسابی برگزار شد .

( یک شنبه 14 مهر 1398)

در راستاینهادینه کردن فرهنگ مشارکت و ایجاد انگیزه در کارکنان و در جلسه مشترک کارگروه مدیریت دانش و کمیته مرکزی نظام پیشنهادات نفرات برتر این دو کمیته معرفی شدند.

(شنبه 13 مهر 1398)

با معرفی امور رفاهی ورزشی برق منطقه ای اصفهان ، سعید رمضانی از همکاران معاونت بهره برداری به همراه گروه کوهنوردی وزارت نیرو موفق به صعود قله برف انبار در استان قم شدند.

( چهارشنبه 10 مهر 1398)

بيست و هفتمین همايش ايمني برق منطقه اياصفهان با هدف ارتقاي سطح كيفي فعاليت ها ، افزايش ايمني فردي ، تجهيزاتي و سازماني در پستهاي فوق توزيع و انتقالبا حضور بیش از 500 نفراز مديران ،كارشناسان و كاركنان ايستگاههاي فوق توزيع و انتقالدر سالنهمايش هاي نيروگاه اصفهانبرگزار شد.

انتصابات
انتصاب
 ( چهارشنبه 10 مرداد 1397)   
بازدید:  406 مرتبه آرا:  0 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:0.0
انتصاب
 (دوشنبه 11 تیر 1397)   
بازدید:  367 مرتبه آرا:  0 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:0.0
انتصاب
 (دوشنبه 16 بهمن 1396)   
بازدید:  648 مرتبه آرا:  0 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:0.0
آمار بازدیدکنندگان   کل: 35853     امروز: 90